Centralni trg u Orahovcu

Konkursno rešenje, 2020.

Autori: Milena Zindović, Nataša Đurić

Saradnica: Loti Milošević

Obuhvat konkursa je veliki heterogeni urbani prostor, smešten u okviru usitnjene i diperzivne urbane matrice. Predloženo projektno rešenje predviđa realizaciju jedinstvenog javnog prostora, osobenog karaktera u skladu sa lokalnim kontekstom, usklađen sa očekivanjima građana. Projekat je baziran na sledećim principima:

IDENTITET & FLEKSIBILNOST
Osnovna karakteristika izgrađene strukture Orahovca, koju čine usitnjene kubične forme, prevedena je u modularnu jedinicu zasvođenog paviljona (dimezija7.2 x 7.2 x 5.4 m), koji su postavljeni unutar sveobuhvatne 7.2×7.2m mreže. Jedinice se mogu multiplikovati kako bi se formirale jednostavne ili kompleksne varijacije u smislu funkcije, forme i ambijenata. Kombinacije su definisane svojim dimezijama (brojem jedinica), ali i specifičnim kombinacijama u skladu sa planiranom funkcijom i odnosom prema neposrednom kontekstu.
Forma i materijalizacija (beton, opeka, čelik i staklo) modularnih jedinica takođe su inspirisani postojećem okruženjem, koje je interpretirano kroz savremeni arhitektonski jezik, sa ciljem da se novi kvalitet postigne na nenametljiv način.
Predloženi projekat teži da istakne raznolikost funkcija, mogućnosti kombinovanja i daljeg razvoja modularnih jedinica kako bi se kreirale nove strukture.

AKTIVNOSTI & ATRAKTIVNOST
Predložena dispozicija funkcija je bazirana na kretanju korisnika i obrascima korišćenja, uz poštovanje postojećih funkcija u okruženju, čime se omogućava aktivacija novih prostora na spontan i prirodan način. Uvođenjem novih sadržaja i savremene arhitekture, centralni trg postaje generator novih ideja i savremenog gradskog života.
Komercijalni sadržaji (pijaca, prodavnice, ugostiteljski sadržaji) su formirani u zoni koja je orijentisana ka istorijskom gradskom jezgru. Pijaca i komercijalna zona projektovane su tako da omoguće fleksibilnost korišćenja, od svakodnevne trgovine i provoda, do specijalizovanih trgovinskih sajmova i izložbi.
Nove funkcije u Orahovcu su uvedene kroz objekat Inovacionog centra sa svojim trgom, i proširenjem parka sa novim sadržajima. Oni su organizovani u centralnoj zoni obuhvata, sa ciljem da privuku mlađe korisnike iz bližeg i daljeg okruženja i ponude im nove sadržaje i savremene prostore za organizaciju različitih javnih i kulturnih manifestacija. Ovde su modularne jedinice su interpretirane kao natrkiveni paviljoni, prolazi ili polu-otvoreni prostori, omogućavajući fleksibilnost u upotrebi – muzički paviljoni, otvorene galerije, književne večeri, otvorena okupljanja i predavanja.
Pešačenje i vožnja bicikle, aktivnosti koje predstavljaju savremeni stav prema urbanitetu i prirodi, su ohrabreni kroz uvođenje zelene integrisane ulice (parkovske avenije), biciklističke staze i pešačkih staza uz vodeni tok, stvarajući pešačku i biciklističku vezu između istorijskog jezgra i vinograda na obodu grada.

PRISTUPAČNOST & INKLUZIVNOST
Nivelacija postojećeg terena je iskorišćena kako bi se kreirala serija suptilnih denivelacija, što omogućava bolju diferencijaciju između funkcionalih i ambijentalnih zona, kao i spontanije i raznovrsnije kretanje kroz prostor. Stepenice su multifunkcionalne, tako da se prostori lako adaptiraju različitim aktivnostima: stepenice oko sportskog terena ujedno su i tribine, ali i sedišta za predstave koje se na njemu mogu održavati. Trg iza (ili ispred) Inovacionog centra je upušten u odnosu na okolne prolaze, sa istom idejom da se omogući okupljanje publike.
Sve promene nivoa imaju i rampe, što omogućava univerzalnu pristupačnosti i inkluzivnost. Glavni pešački pravci su popločani, dok je na sekundarnim stazama u parku predviđena upotreba mekih materijala.
Raznolikost prostora i struktura koji su projektovani na Centralnog trgu u Orahovcu, omogućava korisnicima različitog pola, godina i kvaliteta života da podjednako uživaju u javnom prostoru.

ODRŽIVOST & DOBROBIT
Veliki deo projektovane površine predviđeno je kao zelena površina, sa visokim i srednjim rastinjem. Novo drveće pozicionirano je u drvorede i grupacije, sa funkcijom zasenčenja prostora za šetnju, igru, vožnju bicikle ili sedenje tokom letnjih meseci. Planirani parkinzi takođe su ozelenjeni drvoredima. Dodatno, planirani vodeni tok omogućava posetiocima bliski kontakt sa vodenom površinom, još jednim izvorom rashlađivanja u toku letnjeg perioda. Leti, bazeni i kanali pune se iz podzemnih tokova koji postoje na lokaciji.
Vodeni tok može se koristiti i kao drenažni kanal u periodima kada se očekuje visoka voda i poplave (proleće i jesen), a projektovani retenzioni bazeni mogu da zadrže višak vode dok prirodni tokovi ne budu mogli da je prime. Nivelacija terena i pozicija kanala i bazena projektovani su u funkciji dostavljenih podataka o sezonskim poplavama.
Dodatno, tretman površina omogućava dodatno smanjenje količina površinskih voda. Parkinzi su popločani propusnim poločanjem, a zeleni i mekani zastori u parku upijaju padavine i višak površinskih voda. U daljoj razradi projekta osiguralo bi se da sve zelene površine i otvori za drveće budu upušteni u odnosu na popločanje, kako bi se omogućilo da padavine i površinske vode dođu do podzemnog akvifera prirodnim putem.

Leave a Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *