Ambasada u Kanberi

Autori: Riste Dobrijević i Milena Zindović

Konkursno rešenje Ambasade Republike Srbije u Kanberi, Australija.

Idejno rešenje kompleksa bazirano je na programskim zahtevima i upustvima i smernicama konkursa za arhitektonsko-urbanistički konkurs za izbor idejnog rešenja za izgradnju kompleksa diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u Kanberi.

Kompleks se sastoji iz dva objekta. Veći objekat u kome su smešteni ambasada i konzulat, postavljen je paralelno sa ivicom parcele, sa konzularnim delom orijentisanim prema ulici Bil Krezent.  Manji objekat predstavlja rezidenciju ambasadora, i smešten je u zadnji deo parcele. Objekti su povezani platoom sa fontanom koji služi i za održavanje svečanosti i okupljanja napolju.

Prirodni pad terena koristi se za terasasto uređenje dvorišta i formiranje javnih, polu-javnih i privatnih delova. Tako je teren uređen kroz niz platoa, svaki sa karakterističnom funkcijom i vezom sa objektima.

Plato ispred konzulata blago je izdignut u odnosu na kotu ulaza, vidljiv je sa ulice i na taj način ima karakter javnog i reprezentativnog. Tu su smešteni jarboli, i sedenje za posetioce konzulata. Sa njega se sagledava samo prednja fasada ambasade, dok su ostali delovi kompleksa skriveni od direktnog pogleda.

Objekti su povezani na nivou reprezentativnog dela ambasade, odnosno na nivou prizemlja rezidencije, platoom koji je srce celog kompleksa. Karakterišu  ga uređeni travnjak, jednostavna fontana i slobodan prostor za održavanje svečanosti i proslava u spoljnom prostoru.

Ispod rezidencije nalazi se plato sa bazenom i visokim rastinjem, koji ima nešto privatniji karakter, dok je najniži deo parcele iskorišćen za smeštaj sportskog terena.  Sa donjih platoa sagledava se zapravo ceo kompleks i karakterističan odnos dva objekta. Platoi su povezani stepenicama i manjim stazama, a dominira zelenimo i travnjak, u skladu s osnovim konceptom uređenja kompleksa.

Predviđena su dva ulaza na parcelu iz ulice Bil Krezent, kolski i pešački. Pešački ulaz vodi do ulaza u konzulat i platoa ispred njega. Sa kolskog ulaza spušta se rampa, čiji jedan krak ide ka podzemnoj garaži uz ambasadu, a drugi krak vodi do natkrivenog parkinga u rezidenciji. Uz internu saobraćajnicu (rampu) predviđena su i otvorena parking mesta.

Leave a Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *