Trg Umetnosti u Somboru

Autori: Milena Zindović i Riste Dobrijević

Druga nagrada na arhitektonsko-urbanističkom konkursu za idejno rešenje Trga umetnosti u Somboru

Trg umetnosti predstavlja novi urbani prostor u Somboru, posebno multi-funkcionalnog karaktera. Lokacija planirana za Trg umetnosti nalazi se u užem centru Sombora, u okviru zaštićene kulturno-istorijske celine “Venac”. Ovaj prostor predstavlja otvoreni produžetak kulturnih programa okolnih objekata Palate kulture, Narodnog pozorišta, kao i drugih kulturnih manifestacija koje se održavaju u gradu. Defi nisan gabaritima i arhitekturom okolnih objekata, sa svim odlikama klasicističkog trga, ovaj Trg umetnosti pruža mogućnost stvaranja suštinski urbanog prostora koji će se uspešno koristiti i uživati u različitim scenarijima. Stoga je pored otvorenog prostora bez barijera, koji je neophodan za uspešnu transformaciju u skladu sa funkcionalnim zahtevima, potrebno planirati ambijente koji će omogućiti njegovo prijatno uživanje van festivalskih i kulturnih događaja, u svako doba dana i godine.

Projekat postavlja liniju denivelacije tako da prostor koji nivelacijski i formalno pripada Palati kulture ima što čistiji i jasniji geometrijski oblik, dodatno naglašavajući klasicistički karakter, sasvim u skladu sa istorijskom arhitekturom koja ga okružuje. Vertikalne komunikacije – stepenice i rampa, grupisane su u fiksni linijski element koji funkcionalno i formalno deli prostor na dva dela: na prostor Trga umetnosti, i na prostor kojim se pristupa Biblioteci i Pozorištu. U tom linijskom elementu savladana je kompletna visinska denivelacija, čime su 2 dela predmetnog prostora dodatno razdvojena. “Donji deo”, odnosno prostor sa koga se pristupa službenim ulazima Pozorišta i Biblioteke, time je nivelisan sa već uređenim prolazom pored Maksija, dok je “gorni deo” u nivou sa Palatom Kulture.

Ovakva podela prostora uslovila je i njegov oblikovni tretman. U “donjem” delu intervencija je takva da se poveže sa postojećim uređenjem prolaza pored Maksija – krugovi u popločanju u prolazu zamenjeni su zelenim krugovima, koji služe i da usmere kretanja ka Trgu umetnosti i ka službenim ulazima objekata. Krugovi su pozicionirani tako da se sačuva postojeće drveće ispred Biblioteke, kao i posadi novo prema fasadi Narodnog pozorišta. Zeleni krugovi takođe odgovaraju prečnicima za prilaz kamiona koji prevoz scenografiju. Planirano je isto popločanje od behaton ploča kao u postojećem prolazu.

Ovakav tretman donjeg prostora daje mu karakter intimnosti i zasenčenosti – on postaje još jedan “pasaž” do Trga umetnosti. Tako se sam trg dramatičnije vizuelno otvara sa svih tački prilaza – sa Trga Cara Lazara i iz prolaza kod Maksija, a takođe se ističe njegov intimni klasicistički ambijent.

Jednostavan i klasičan tretman Trga omogućava njegovu multifunkcionalnost u skladu sa zahtevima konkursa: moguće je postavljanje bine i gledališta u nekoliko konfiguracija na trgu. Pored toga, sklopivim i pomerljivim urbanim mobilijarom trg može poprimati različite ambijentalne i funkcionalne kvalitete, u zavisnosti od potreba korisnika i građana Sombora.

Leave a Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *